Program pożyczek dla osób fizycznych na inwestycję z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby

W dniu 18 maja br. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdziła Regulamin udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

W programie znalazło się 7 linii pożyczkowych w dwóch grupach łącznie:
Grupa A – inwestycje z zakresu ochrony powietrza

  1. linia A1– Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez budowę, przebudowę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu.
  2. linia A2– Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji elektryczności.
  3. linia A3 – Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów poprzez zakup pojazdów o napędzie elektrycznym (kwota dofinansowania do 150 000 zł brutto).
  4. linia A4– Ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan powietrza i zdrowie mieszkańców azbestowych pokryć dachowych i innych materiałów wykonanych z azbestu poprzez ich utylizację.
  5. linia A5– Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne.

Grupa B – inwestycje z zakresu ochrony wód i gleby

  1. linia B1 – Zadania inwestycyjne polegające na: ograniczeniu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i gleby, oraz ochronie zdrowia mieszkańców poprzez budowę, przebudowę i modernizację indywidualnych i scentralizowanych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych w tym przyłączy i instalacji oczyszczania ścieków.
  2. linia B2 – Zadania inwestycyjne polegające na budowie systemów małej retencji.

Program pożyczek kierowany jest do mieszkańców, posiadających prawo do dysponowania nieruchomością na cele mieszkaniowe w Województwie Zachodniopomorskim. Nabór wniosków w programie ma charakter ciągły (aż do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania) i rozpocznie się w dniu 1 lipca 2016 r.

Celem złożenia wniosku o dofinansowanie należy zarejestrować się w systemie rezerwacji wizyt i umówić spotkanie w dogodnym terminie w jednym z trzech punktów obsługi w :
– Koszalinie,
– Szczecinie,
– Szczecinku.

Oblicz swoją ratę kredytu >>>> kliknij tutaj, aby przejść do kalkulatora pożyczki na termomodernizację budynków

Dokumentacja zawiera następujące załączniki:

Regulamin
Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu
Załącznik nr 3 do regulaminu
Załącznik nr 4 do regulaminu

Załącznik nr 6 do regulaminu
Załącznik nr 7 do regulaminu
Załącznik nr 8 do regulaminu
Załącznik nr 9 do regulaminu
Załącznik nr 10 do regulaminu
Załącznik nr 11 do regulaminu
Załącznik nr 12 do regulaminu
Załącznik nr 13 do regulaminu
Załącznik nr 14 do regulaminu

Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Linii Pożyczkowych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

 

Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel. 91 486 15 56; 58
fax. 91 486 15 57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl

Biuro Koszalin
ul. Kościuszki 33
75-415 Koszalin
tel. 94 346 43 66
fax. 94 346 13 90
email: biuro.koszalin@wfos.szczecin.pl